Известување за Пародонологија (ССС-ОХ) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Се известуваат сите студенти од студиската програма за стручни стоматолошки сестри-орални хигиенолози кои ќе полагаат прв колоквиум по предметот Пародонтологија на 02. 04.2021 година да испратат список на маил anetaatanasovska@yahoo.com најдоцна до 25.03. 2021

Одговорен наставник

Проф д-р Анета Атанасовска