Известување за отпочнување со практична настава во учебната 2021/2021 – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ЗА СТУДЕНТИТЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА СТРУЧНИ ЗАБНИ ТЕХНИЧАРИ ЗАПОЧНУВА СПОРЕД ДАДЕНИОТ РАСПОРЕД ОД 12.10.2021 ГОДИНА.

ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ЗА ВТОРА И ТРЕТА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ДОКТОРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЗАПОЧНУВА ОД 12.10.2021 ГОДИНА.

ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ЗА ЧЕТВРТА, ПЕТТА И ШЕСТА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ДОКТОРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЗАПОЧНУВА ОД 18.10.2021 ГОДИНА, СО ИСКЛУЧОК НА ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТИТЕ КЛИНИЧКА КАРИОЛОГИЈА И РЕСТАВРАТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА 2 И КЛИНИЧКА ЕНДОДОНЦИЈА, КОИ ЌЕ ЗАПОЧНАТ ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА РЕНОВИРАЊЕ НА КЛИНИЧКАТА САЛА.