ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА СО ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Ве известуваме дека на 2.12.2022 година, петок, со почеток во 8.30 часот, во училница 2 – стар деканат ќе се одржи годишна конференција со јавна презентација за докторантите запишани за трет циклус – докторски студии на Стоматолошки факултет – Скопје.

Прилог: