Известување за колоквиум по предметот Ортодонција (нова студиска програма) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

II-от колоквиум по предметот Ортодонција – (нова студиска програма) закажан за 09. 06. 2021 година ќе се одржи on-line.

Од

Одговорниот наставник
Проф. д-р Наташа Тошевска