ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КОЛОКВИУМОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

КОЛОКВИУМОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА  ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 07. 07. 2021 ОД 11:00-14:00 ЧАСОТ ВО АМФИТЕАТАР НА СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ.

ОД
ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

ПРОФ. ЕЛИЗАБЕТА ЃОРГИЕВСКА