Известување за истек на рок за евалуација – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Почитувани Студенти, 

Aнкетни листови во Microsoft Forms за евалуација на предметите од летен семестар, потребно е да пополните прашалник за секој предмет кој го следевте во летен семестар во учебна 2020/2021 година. 

Ве известуваме дека рокот за пополнување на прашалниците е најдоцна до утре 15.09.2021 година, по зададениот рок евалуацијата  ќе биде затворена.

Студентите кои нема да го испочитуваат рокот за евалуација ќе доцнат со запишување на семестар, според тоа ќе плаќаат надомест за задоцнето запишување на семестар. 

Студентска служба 

УКИМ, Стоматолошки факултет – Скопје