Известување за испит по предметот Технологија на заботехнички материјали 1 – сзт – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ

ИСПИТ НА ДЕН 14.09.2021г

Предмет: Технологија на заботехнички материјали 1 – СЗТ

1. група
10,00 – 11,00 часот
   
ЏенетаРушити643т
ЕгзонаИбиши666т
Надеж КристелаНсингоулоу Николоска650т
АјлаБајрамовска668т
АлејнаСадики653т
СилвиеРашитовиќ661т
ИванаЧавдарова654т
ЈесирМемедовски662т
МартинаДимоска638т
ИвонаТасевска675т
МухамедАзири631т
РенатаМијалкова630т
   
2. група
11,00 – 12,00 часот
АзизАзизи669т
АнгелаБогданова637т
ГилтенеСинани671т
ХанаХачковиќ663т
ВикторијаТрифуновска667т
ЛенардАсани656т
ЗанаЏеладини641т
РезартаЗекири639т
ФАТЛУМЕМУРАТИ644т
ЕлмираЈахија649т
БесаЛимани655т
БлеринаСулејмани590т
МајаСтеваноска658т

Задолжително да се донесат пријави за испитот

Одговорен наставник

Проф д-р С.Панчевска