Известување за испитот по предметот фиксни протези (мостови)- сзт – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

ИСПИТОТ ПО ТЕХНОЛОГИЈА НА ФИКСНИ ПРОТЕЗИ (МОСТОВИ) ЗА СТРУЧНИ ЗАБНИ ТЕХНИЧАРИ ЗАКАЖАН ВО ДОПОЛНИТЕЛНАТА ИСПИТНА СЕСИЈА НАМЕСТО НА 27 .09.2021  ЌЕ СЕ ПОЛАГА НА 28.09.2021 ОД 13.30-14.30 ЧАСОТ ВО КОМПЈУТЕРСКИ ЦЕНТАР.

ОД

ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

ПРОФ. БИЛЈАНА КАПУШЕВСКА