ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА ФИКСНИ ПРОТЕЗИ (МОСТОВИ ) ЗА СЗТ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Испитот по предметот Технологија на фиксни протези  (мостови) по студиската програма за стручни забни техничари наместо  на 29. 06. ќе се одржи на 24. 06. 2021 година од 10:00 до 12:00 часот во училница 2 стар деканат.

ОД

ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК
ПРОФ. Д-Р БИЛЈАНА КАПУШЕВСКА