Известување за испитот по предметот технологија на мобилни протези (ТП) за сзт – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА МОБИЛНИ ПРОТЕЗИ (ТП)  ЗА СТРУЧНИ ЗАБНИ ТЕХНИЧАРИ ЗАКАЖАН ВО ДОПОЛНИТЕЛНАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ ПОЛАГА НА 27. 09. 2021 ОД 11-12 ЧАСОТ ВО КОМПЈУТЕРСКИ ЦЕНТАР

ОД

ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

ПРОФ. ЈАДРАНКА БУНДЕВСКА