Известување за испитот по предметот скелтирана парцијална протеза за СЗТ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ СКЕЛТИРАНА ПАРЦИЈАЛНА ПРОТЕЗА ЗА СТРУЧНИ ЗАБНИ ТЕХНИЧАРИ НАМЕСТО НА 19.06.2021 ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 21.06.2021 ВО АМФИТЕАТАР 1- СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ ОД 11:00 ЧАСОТ

ОД

ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

ПРОФ. ЕВДОКИЈА ЈАННКУЛОВСКА