Известување за испитот по предметот Психијатрија (изборен) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Испитот по предметот Психијатрија (изборен) ќе се одржи на 17. 06. 2021 од 12:00 -12:30 часот on line.

ОД
ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

ПРОФ. Д-Р НЕНСИ МАНУШЕВА