Известување за испитот по предметот претклиничка фиксна протетика – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

ИСПИТОТ ПО  ПРЕДМЕТОТ ПРЕТКЛИНИЧКА ФИКСНА ПРОТЕТИКА ЗАКАЖАН ЗА 30. 09. 2021 ВО ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИСПИТЕН РОК ОД 10-11 ЧАСОТ  НАМЕСТО ВО АМФИТЕАТАР ЌЕ СЕ ПОЛАГА ВО  КОМПЈУТЕРСКИ ЦЕНТАР

ОД

ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

ПРОФ. Д-Р БИЛЈАНА КАПУШЕВСКА