Известување за ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕТКЛИНИЧКА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА –(НОВА СТУДИСКА ПРОГРАМА) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје


ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕТКЛИНИЧКА ОРАЛНА
ХИРУРГИЈА –(НОВА СТУДИСКА ПРОГРАМА) ЌЕ СЕ ОДРЖИ
НА 17.06.2021 ГОДИНА ОД 8:30-10:30 ВО
КОМПЈУТЕРСКИОТ ЦЕНТАР –СТАР ДЕКАНАТ

ОД
ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК
ПРОФ.БОРИС ВЕЛИЧКОВСКИ