ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ПАРОДОНТОЛОГИЈА ЗА СЗТ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Испитот по предметот Пародонтологија за студентите запишани на студиската програма за стручни забни техничари ќе се одржи на 10. 06. 2021 година од 14:30 до 15:30 часот во амфитеатарот на Максилофацијална хирургија.


ОДГОВОР
ЕН  НАСТАВНИК

Проф.д-р Снежана Пешевска