Известување за Испитот по предметот Претклиничка фиксна протетика II (стара програма) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Испитот по предметот Претклиничка фиксна протетика II (стара програма) наместо 29.06. ќе се одржи на 25. 06. 2021 година од 11:00-12:00 во амфитеатарот на Стоматолошки факултет-Скопје

ОД
ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

ПРОФ. Д-Р БИЛЈАНА КАПУШЕВСКА