Известување за Испитот по предметот Претхирушки ортодонтски третман –изборен (стара програма) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Испитот по предметот Претхирушки ортодонтски третман –изборен (стара програма) ќе се полага на 15. 06. 2021 година од 13-14 часот во амфитеатар на Стоматолошки факутет Скопје

ОД ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

ПРОФ Д-Р ЛИДИЈА КАНУРКОВА