Известување за испитот по предметот Орална биохемија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Испитот по предметот Орална биохемија за студентите запишани по студиската програма за интегрирани студии за доктори по днтална медицина ќе се одржи на 02. 06. 2021 година од 08:30 до 10:30 часот во компјутерскиот центар-стар деканат

ОД
ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

ПРОФ. Д-Р ЌИРО ИВАНОВСКИ