Известување за испитот по предметот Орална хирургија 1 (стара програма) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Испитот по предметот Орална хирургија 1 (стара програма) ќе се одржи на 24. 06. 2021 година од 08:00 до 10:00 часот  во компјутерскиот  центар-стар деканат

ОД
ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

ДОЦ. Д-Р ГОРДАНА АПОСТОЛОВА