Известување за испитот по предметот Медицинска документација (изборен) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Испитот по предметот Медицинска документација (изборен) за Стручни стоматолошки сестри наместо на 28.05.2021 ќе се одржи на 31.05. 2021 година од 08:00 до 10:00 часот  во  училница 1 –стар деканат.

ОД
ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

ПРОФ. Д-Р БИЛЈАНА ЏИПУНОВА