ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ КЛИНИЧКА ПАРОДОНТОЛОГИЈА 1 – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Испитот по предметот Клиничка пародонтологија 1, од студиската програма  за доктори по дентална медицина, ќе се одржи   на 21.6.2021(понеделник), во амфитеатарот на  Стоматолошки факултет, со почеток во 8 15 ч.   
Задолжителен е  индекс за идентификација.

Одговорен наставник

Проф.др Снежана Пешевска