Известување за испитот по предметот Дентална трауматологија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Испитот по предметот Дентална трауматологија кој се слуша во 10 семестар по студиската програма – Доктори по дентална медицина (стара програма) ќе се одржи на 12. 07. 2021 година .
Часот и начинот за полагање дополнително ќе се објави во зависност од ситуацијата со пандемијата.

ОД
ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК
ПРОФ. АНА СОТИРОВСКА ИВКОВСКА