Известување за испитот по предметот Детска стоматологија 1 (стара програма) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Испитот по предметот Детска стоматологија 1 (стара програма) наместо на 16.06.2021 година ќе се одржи на 02.06.2021 година од 9-10 часот во А1-амфитеатар на Стоматолошки факултет-Скопје

Од

Одговорниот наставник

Проф. д-р Ана Сотировска Ивковска