Известување за испитот по предметот Биофизика во дополнителната испитна сесија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ  БИОФИЗИКА ВО ДОПОЛНИТЕЛНАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ ПОЛАГА НА 29. 09. 2021 ГОДИНА ОД 14-15 ЧАСОТ ВО АМФИТЕАТАР НА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА

ОД

ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

ПРОФ. АТАНАС ТАНУШЕВСКИ