Известување за испитот по Клиничка ендодонција – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Се известуваат сите студенти кои ќе го полагаат испитот по Клиничка ендодонција на 26.08.2021, испитот ќе се одржи onlline со почеток во 9:00 часот на платформата Microsoft teams.

ОД
ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК
ПРОФ. Д-Р СОЊА АПОСТОЛСКА