Известување за испитот по информатички знаења за сите студиски програми – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Испитот по информатички  знаења за сите наставни програми на Стоматолошкиот факултет ке се одржи на 25.06.2021 год. (петок) од 14 – 18 часот.

Ке се формираат три гупи од 20 студенти, кои ке полагаат во термини од 14-15 часот, од 15-16 часот, 16-17 часот и од 17-18 часот.

Со цел да не се појават непотребни чекања, ве молам,  да го запишете вашиот број на индекс во  одреден термин, на списокот кој ке биде истакнат на службениот влез на клиниката за максилофацијална хирургоја.

Испитот ке се одржи со физичко присаство на лап топ сметачите кој треба да ги донесете со вас.

За судентите кој нема да се во можност да полагаат на 25.06.или нема да бидат задоволни од резултатот на испитот,  ке се обезбедат и други термини во месец јули во договор со предметниот наставник проф. д-р А Грчев.

Проф.д-р А.Грчев