Известување за испитот по Дентална патологија-ссс – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Испитот по Дентална патологија за ССС 3 та година ќе се полага кај Проф. д-р Марина Ефтимоска onlline на platforma teams во 12: 00ч во терминот за полагање.