Известување за испитот Ергономија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Испитот по предметот Ергономија за СЗТ кој е закажан на ден 16.06. 2021 година од 8:00 -10:00 часот , истиот ке се одржи во компјутерски центар во период од 9-10 часот.


Со почит
Проф.д-р Марина Ефтимоска