Известување за испитите по предметите Ортодонција 1 и Ортодонција 2 – стара програма – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

За испити по предмети кои ќе се полагаат во компјутерскиот центар за кој одговорен наставник е проф. д-р Лидија Кануркова:

Ортодонција 1 (стара програма) -24. 06. 2021/10-12 часот

Ортодонција 2 (стара програма)-30. 06. 2021 /8-10 часот

ОД ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

ПРОФ. Д-Р ЛИДИЈА КАНУРКОВА