Известување за испитите за втора испитна сесија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ПО ПРЕДМЕТИ ЗА ВТОРАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ЌЕ ТРАЕ ЗАКЛУЧНО СО 30. 05. 2021 ГОДИНА.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА