Известување за земање оценки кај проф. д-р Гугувчевски – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Сите студенти кои не зеле оцена од проф. д-р Љубен Гугувчевски, ќе можат да го сторат истото на ден 30.9.2021 (четврток) во периодот од 9:30 до 10:00 часот, во канцеларијата на проф. Гугувчевски