Известување за запишување на третиот семестар за студенти запишани на втор циклус на студии – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Поднесувањето на потребните документи за запишување на третиот семестар за студенти запишани на втор циклус на студии:

  • индекс
  • пријавен лист
  • Уплата за школарина на последна рата ќе трае до 3.3 2022 година