Известување за запишување на летен семестар – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
  • Се известуваат сите студенти дека запишување на летниот семестар започнува од 7.2.2022 година. Запишувањето на летниот семестар ќе се споредува по следниот распоред:
  • II семестар 07.02.2022
  • IV семестар 10.02.2022
  • VI семестар 11.02.2022
  • VIII семестар 10.02.2022
  • X семестар 14.02.2022
  • XII семестар 08.02.2022

При запишувањето студентите се должни да достават индекс со соодветна уплата за летен семестар и уплата од 300 денари за солидарен фонд и направена евалуација за зимскиот семестар, која ќе биде достапна до 6.2.2022 година.

Ве молиме да го почитувате рокот за запишување и евалуација, бидејќи по роковите наведени погоре ќе се наплаќаат надоместоци според одлуката од од 29.1.2019 година, која е објавена на веб страницата на факултетот.

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА