Известување за запишување на кандидати по Конкурс за втор циклус студии во вториот уписен рок – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Електронското пријавување на кандидатите за запишување на втор циклус студии во вториот уписен рок по сите студиски програми ќе се спроведе од 7.2.2022 до 18.2.2022 година.

Потребните документи за конкурирање може да ги погледнете наа следниов линк

Документите да се скенираат и препратат на следниот email: suze@stomfak.ukim.edu.mk