ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2023/2024 – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

СООПШТЕНИЕ

 ЗАПИШУВАЊЕТО ВО ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2023/2024 ЌЕ СЕ ОДВИВА ПО СЛЕДЕН РЕДОСЛЕД:

8.2.2024 – I И V ГОДИНА

9.2.2024 – IV ГОДИНА

12.2.2024 – VI ГОДИНА

13.2.2024 – II ГОДИНА

14.2.2024 – III ГОДИНА

 

СТУДЕНТИТЕ ОД СИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ, ОСВЕН ШКОЛАРИНА ТРЕБА ДА УПЛАТАТ И СОЛИДАРЕН ФОНД ОД 300 ДЕНАРИ, КАКО И ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НАПРАВАТ ЕВАЛУАЦИЈА НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР, КОЈА Е ВО ПРИЛОГ.

СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ДОСТАВАТ ДОКАЗ ЗА ИЗВРШЕН СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД!