Известување за запишани студенти на втор циклус – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Се известуваат сите студентите запишани на ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ, на сите три студиски програми дека електронското пријавување во
 iKnow   системот ке биде активно заклучно со 04.06.2021 година.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА