Известување за групи на запишани студенти – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Почитувани, Ве известуваме дека групите на запишани студенти ќе бидат објавувани во:
Огласна табла -> Вашата студиска програма (ДДМ/СЗТ/ССС) -> Групи.