Известување за втор колоквиум по предметот Дерматовенерологија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

 II-Колоквиум по предметот Дерматовенерологија наместо на 25. 05. 2021 ќе се одржи на 26. 05. 2021 година со почеток од 12:00 часот во компјутерски центар-стар деканат.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА