Известување за ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ОРАЛНА ХИРУРГИЈА-10 СЕМЕСТАР (НОВА СТУДИСКА ПРОГРАМА) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ОРАЛНА ХИРУРГИЈА-10 СЕМЕСТАР (НОВА СТУДИСКА ПРОГРАМА) ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 15.06.2021 ГОДИНА ОД 8:30-10:30 ВО КОМПЈУТЕРСКИОТ ЦЕНТАР –СТАР ДЕКАНАТ

ИСПИТОТ ВО ИСПИТНАТА СЕСИЈА ПО ПРЕДМЕТОТ ОРАЛНА ХИРУРГИЈА-10 СЕМЕСТАР (НОВА СТУДИСКА ПРОГРАМА) ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 02.07.2021 ГОДИНА ОД 8:30-10:30 ВО КОМПЈУТЕРСКИОТ ЦЕНТАР –СТАР ДЕКАНАТ

ОД

ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

ПРОФ.БОРИС ВЕЛИЧКОВСКИ