iТop обука за превентивните тимови во ЈЗУ Здравствен дом Скопје – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Здружението на специјалисти по болести на устата и пародонтот при МСД заедно со Стоматолошкиот факулултет – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Универзитетскиот стоматолошки кличнички центар ,,Св. Пантелејмон”, по повод Европскиот ден на пародонталното здравје, организираа iTop работилница со превентивните тимови на Здравствен дом Скопје.

Овогодишниот Европски ден на пародонталното здравје е со мото „Пародонталното здравје за поквалитетен живот“!