За Факултетот

60 години од основањето на Стоматолошкиот факултет – Скопје (краток филм)

Свечена академија – 60 години Стоматолошки факултет – Скопје (Holiday Inn)

Посета на Министерката за образование и наука Мила Царовска на УКиМ Стоматолошки факултет – Скопје