Записник за полагање на предиспитен завршен колоквиум – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје