Есенски испитен рок 2020/21 – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

2-ра година

Предмет Дата Резултат
ПМП (ТП)30.8.20211
ПМП (ПП)2.9.2021
ПМП (ТП)18.9.2021

3-та година

ПредметДата Резултат
Прткл. фиксна 113.9.2021
Прткл. фиксна 220.9.2021преземи

4-та година

ПредметДатаРезултат
Орална мед.
и пато 1
25.8.2021
Кл.моб.прот. (Т.П)27.8.2021 преземи
Орална мед.
и пато 2
13.09.2021преземи
Орална
хирург. 1
2.9.2021преземи
Кл.кариолог.
1
6.9.2021
Анестезија и седација9.9.2021преземи
Кл.кариолог.
2
9.9.2021
Претклиничка
пародонт.
14.9.2021
Забоздравство16.9.2021
Кл.моб.
прот.
(ПП)
17.9.2021преземи
Ортодонција
1
20.9.2021преземи

5-та година

ПредметДатаРезултат
Детска стоматологија 1преземи
Детска стоматологија 2преземи
преземи
Дентална трауматологијапреземи
Предхируршки Ортодонтски третман
14.9.2021преземи