Есенски испитен рок 2020/21 – СЗТ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

1-ва година

Предмет ДатаРезултат
Анатом.и физиол.
на џвакал. систем
24.8.2021
Заб. апарати
и инструменти
27.8.2021
Технологија на
фиксни протези
(коронки)
30.8.2021преземи
Реконст. дентални
процедури
1.9.2021
Морфологија
на заби 1
3.9.2021преземи
Технологија
на заботехнички
материјали 1
14.9.2021преземи
Мед. етика и псих.7.9.2021
Пародонтологија10.9.2021преземи
Англиски Јазик13.9.2021
Морфологија на заби 215.9.2021преземи
Ергономија20.9.2021
Превентива на
орални заболувања
21.9.2021преземи
Орална физологија22.9.2021

2-ра година

Предмет Дата Резултат
Ортодонција 125.8.2021преземи
Орална хигиена26.8.2021
Биомеханика на џвакален
систем
31.8.2021
Стом.
Ренгенологија
2.9.2021
Ортодонција 27.9.2021 преземи
Тех. фик. протези
мостови
9.9.2021 преземи
Мед.
Информатика
11.9.2021
Технологија
на заб. материјали
2
14.9.2021
Ортодонција 216.9.2021преземи
Технологија
на мобилни протези (ПП)
17.9.2021
Ургентни состојби18.9.2021
Дентална имплантологија23.9.2021
Менаџмент
во
стоматолгија
24.9.2021

3-та година

ПредметДатаРезултат
Стоматолошка
керамика
24.8.2021
Тех.
мобилни протези (ТП)
26.8.2021преземи
Скелетирана
парцијална протеза
31.8.2021преземи
Вичичнореконстр.
протетика
2.9.2021преземи
Протетичка
еститика
7.9.2021
Геронтостоматологија10.9.2021