Есенска сесија ССС известувања – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Известување за испитот по Дентална патологија-ссс

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ВТОР СЕМЕСТАР)  ЗА ССС