Дополнително известување за ССС – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Известување за испитот по предметот Медицинска документација (изборен)

Известување за испитот по информатички знаења