Дополнителни известувања за СЗТ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

ПРОМЕНИ ВО ТЕРМИНИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА МОБИЛНИ ПРОТЕЗИ (ТОТАЛНА ПРОТЕЗА) ЗА СЗТ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕХМОЛОГИЈА НА МОБИЛНИ ПРОТЕЗИ -ТОТАЛНА ПРОТЕЗА ЗА СЗТ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА ФИКСНИ ПРОТЕЗИ (МОСТОВИ )

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ПАРОДОНТОЛОГИЈА ЗА СЗТ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ОРАЛНА ФИЗИОЛОГИЈА

ИЗВЕСТУВАЊЕ за предмет Биомеханика на џвакалниот систем

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ ПАРОДОНТОЛОГИЈА (СЗТ)

Известување за предметот ергономија (СЗТ)

Известување за испитот по предметот скелтирана парцијална протеза за СЗТ

Известување за испитот по информатички знаења