Дополнителни известувања – есенска сесија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Известување за промена на испити од Катедрата за орална хирургија за предметите Орална хирургија I – стара програма и Орална хирургија – нова програма.

Известување за предметот Клиничка пародонтологија 1 (стара програма ДДМ)

Известување за предметот Ортодонција 2 (стара програма ДДМ)

Известување за полагање на предметите клиничка фиксна протетика – нова програма ДДМ, клиничка фиксна стара програма – ДДМ, Анатомија и физиологија на џвакален систем – СЗТ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ ПСИХИЈАТРИЈА

Известување за испитот по Клиничка ендодонција

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ ПРЕТКЛИНИЧКА ФИКСНА ПРОТЕТИКА 2 –СТАРА ПРОГРАМА

Соопштение за предметот Претклиничка ендодонција

Известување за начинот на полагање на испитот од предметот Претклиничка орална хирургија

Распоред за полагање испит Претклиничка орална хирургија (нова програма)

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАТОЛОГИЈА 2 (СТАРА ПРОГРАМА)

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ ПМП Тотална протеза стара програма

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СЕПТЕМВРСИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2021 – КАТЕДРА ЗА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

Известување за предметот Клиничка ендодонција – нова и стара програма