Дополнителни известувања за СЗТ – есенска сесија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Известување за испитот по  предметот Технологија на заботехнички материјали 1

Известување за полагање на предметите клиничка фиксна протетика – нова програма ДДМ, клиничка фиксна стара програма – ДДМ, Анатомија и физиологија на џвакален систем – СЗТ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ РЕКОНСТРУКТИВНИ ДЕНТАЛНИ ПРОЦЕДУРИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ БИОМЕХАНИКА НА ЏВАКАЛЕН СИСТЕМ ЗА СЗТ

Известување за испит по предметот Технологија на заботехнички материјали 1 – сзт

Распоред за полагање на усмениот дел од испитот  “АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА НА ЏВАКАЛЕН СИСТЕМ“ за студентите од студиската група СТРУЧНИ ЗАБНИ ТЕХНИЧАРИ во септемврискиот испитен рок