Дополнителни известувања – ДДМ 5 годишни – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје